Phạm vi đo độ ẩm: 2 ~ 70%.

Độ chính xác đo độ ẩm: ± 2%
Phạm vi nhiệt độ: 0 ~ 40 ℃.

Độ chính xác nhiệt độ: ± 1oC
Độ ẩm môi trường: 20 ~ 90% rh.

Nhiệt độ môi trường:0 ~ 40 ℃.

Thời gian đáp ứng: < 1 giây, dùng pin AA

Máy đo độ ẩm gỗ