Nhiệt độ môi trường: -20oC ~ 60oC (-4 ℉ ~ 140 ℉
Độ ẩm xung quanh: 0 ~ 100%
Nhiệt độ bóng đèn web: -20oC ~ 60oC (-4 ~ 140 ℉
Nhiệt độ điểm sương: -20oC ~ 60oC (-4 ℉ ~ 140 ℉
Với chức năng đèn nền, báo pin thấp, dùng pin AA

Máy đo độ ẩm và nhiệt độ kỹ thuật số