Tia laser xanh.

Phạm vi làm việc: 0 ~ 20 m
1 tia ngang, 4 tia dọc.

Độ chính xác đo dọc : ± 1,5mm ở 5 m.

Độ chính xác đo ngang ± 1,5mm ở 5 m.

Thời gian đo <3s.

Góc tự đo ≤4 °.

Loại Laser 520nm.

Lớp Laser Ⅱ,<1mW

Máy đo mức cân bằng tia lade (tia xanh)