Nhiệt độ hồng ngoại:  -20oC~300oC,

Khoảng cách:  D:S 10:1,

Độ phát xạ: 0,95.

Nguồn điện: 1.5V x 2,

Trọng lượng: 135 g.

MÁY ĐO TIA HỒNG NGOẠI