Nhiệt độ hồng ngoại:  -50oC~760oC,

Nhiệt độ tiếp xúc:  - 50oC~300oC,  

Khoảng cách:  D:S  30:1,

Độ phát xạ: 0,95.

Độ phân giải: ± 1oC

Nguồn điện: 9V,

Trọng lượng: 223 g.

MÁY ĐO TIA HỒNG NGOẠI