Điện thế pin: 20V,

Đường kính cắt tối đa: 85mm,

Lực uốn: 60KN,  

Nhịp cắt: 86mm,

Kèm 2 pin Lithium 20V/4.0Ah.  

Màn hình hiện thị số lượng sử dụng LED.

Linh kiện kèm theo gồm: 1 lưỡi cắt, 1 bộ ron của nòng máy,

1 ron bảo vệ + 1 bộ van, 1 bộ chất lỏng thủy lực,

1 túi đựng chất lỏng thủy lực.

Đóng gói trong hộp nhựa BMC và hộp màu

Máy cắt cáp thủy lực dùng pin Lithium 20V