Cs: 620W,

điện áp sử dụng  220V- 50Hz,

khả năng cưa sâu 3.2 mm (thép 400N/m 2) và 2.5 mm (thép 600N/m2),

b.kính cắt tối thiểu: cạnh trong 120mm/ cạnh ngoài: 128mm,

tốc độ: 1300 vòng /phút, t.lg 3.8 kg

MÁY CẮT RÃNH TÔN