Cs 1800W;

điện áp sử dụng 220V- 50H;

tốc độ không tải tại mức nhông 1: 750 v/p ứng với khả năng khoan tối đa: 110-190mm,

nhông 2: 1650 v/p--> 65-110mm,

nhông 3:3300v/p-->15-65mm,tlg 6 kg

MÁY KHOAN ĐÁ