Công suất: 1050W,

Tốc độ không tải: 400 v/p,

Khả năng khoan tối đa: 38mm,

Trọng lượng: 7.5 kg

MÁY KHOAN (ĐỤC)