Dung lượng pin 12V/2.0Ah x 2,

khả năng khoan tối đa gồm khoan sắt: 8mm, khoan gỗ: 10mm,

khoan bê tông: 12mm, tần số đập:0-5600 (../p),

tốc độ không tải tối đa: 0-900 v/p,

trọng lượng: 1.3 kg.

MÁY KHOAN BÊ TÔNG DÙNG PIN