Công suất: 900 W,

tốc độ không tải: 450 v/p,

khả năng khoan tối đa ứng với mũi khoan xoắn:

13mm - mũi khoan từ: 30mm, lực từ: 11500 N,

trọng lượng: 12 kg,

Sử dụng kép mũi khoan từ và mũi khoan xoắn.  

Độ chính xác cao làm cho khoan chính xác hơn.

Cấu trúc gọn nhẹ, kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ.

Chức năng tự bảo vệ khởi động lại.

MÁY KHOAN TỪ