Công suất 800 W,

Đường kính đĩa mài 125mm,
Đường kính lỗ cốt: 22mm,

Tốc độ mài: 9000v/p, TL: 2.1 kg.

MÁY MÀI GÓC