Dung lượng pin 12V/1.5Ah x 2,

Tốc độ mài: 5000-3200 v/p,

Tốc độ thay đổi của nhông: 1-2-3-4-5-6,

đk cốt mài tối đa: 10 mm, t.lg 0.61 kg

MÁY MÀI KHUÔN DÙNG PIN