Đường kính mũi mài: 1/4 1/8

Tốc độ không tải: 25000 vòng/phút,

Áp suất khí nén : 6.3kg

Cổng vào khí : 1/4,

Trọng lượng máy: 0.4kg.

MÁY MÀI KHUÔN MẪU