Công suất 1800 W,

Điện áp sử dụng 220V- 50Hz,

Tốc độ không tải: 2300 - 6500 v/p,  

Thiết lập tốc độ phay:

1/2/3/4/5/6: 2300/2600/3700/4800/5800/6500,

Góc phay: 450,

Độ cao tối đa

Tại góc phay 450: 10.6 mm,

Trọng lượng: 6.35 kg

MÁY PHAY GÓC CẠNH