Dung lượng pin 18V/4.0Ah(ADPB18) -18V/4.0Ah(ADPB02-18E),
đk mũi siết thích hợp (mm): M12-M18,

Tốc độ không tải ở mức thấp: 0-2000 l/p - ở mức cao: 0-2400 l/p,

Tốc độ đập ở mức thấp: 0- 2900 (…/p) - ở mức cao: 0-3200 (../p) ,

Lực siết tối đa ở mức thấp: 240N/m - ở mức cao:300 N/m , tlg 3.2kg (1.8kg) 
KHÔNG CHỔI THAN (ADPB-2018E), kèm theo 2 pin

MÁY SIẾT BULOONG DÙNG PIN