Dung lượng pin 12V/1.5Ah x 2, đk mũi vít: 5mm,

Tốc độ không tải- mức cao: 0-1400 v/p, mức thấp: 350 v/p, TL 1.0 kg

MÁY SIẾT VÍT DÙNG PIN