Công suất 1600W,

nhiệt độ thấp nhất từ 50-400 độ C,

nhiệt độ cao nhất từ 50-550 độ C,

Lượng khí tỏa ra ở mức nhiệt độ thấp nhất từ:190-210L/p, cao nhất từ: 310-350L/p,
TL 0.8 kg

MÁY THỔI NHIỆT