Công suất  2100W,

nhiệt độ thấp nhất từ 50-480 độ C,

nhiệt độ cao nhất từ 60-600 độ C,

Lượng khí tỏa ra ở mức nhiệt độ thấp nhất từ:210-250L/p, cao nhất từ:340-380L/p,
TL  0.8 kg

MÁY THỔI NHIỆT