(dùng cho máy đục TOTAL TH220502)

28X530x35mm

MŨI ĐỤC DẸP