(dùng cho máy đục TOTAL TH220502)

28X530

MŨI ĐỤC NHỌN