GỒM CÁC SIZE :

ø27x450, ø30x450, ø32x450, ø36x450, 

ø38x450, ø40x450, ø44x450, ø46x450,

ø51x450, ø56x450, ø63x450, ø66x450,

ø71x450, ø76x450, ø83x450, ø89x450

MŨI KHOAN ỐNG ASAK - DÀI 4 TẤC