GỒM CÁC SIZE:

18x280mm

20x280mm

22x280mm

25x280mm

18x550mm

20x550mm

22x550mm

25x550mm

MŨI KHOAN BT ĐUÔI 5 CẠNH