GỒM CÁC SIZE:

5x200, 6x200, 7x200, 8x200, 10x200, 12x200

6x300, 8x300, 10x300, 12x300, 14x300, 16x300

 

 

MŨI KHOAN GỖ TRẮNG DÀI