GỒM CÁC SIZE :

Số 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320

VÀ CÁC MÀU: Nỉ xám, Nỉ Đỏ

NHÁM XẾP