Dung lượng pin 12V/1.5Ah x2,

Lực đẩy tối đa: 3400 N,

Tốc độ đẩy: 0-12.9 mm/s,

Chiều dài cây đẩy: 213 mm, t.lg 1.85 kg

SÚNG BƠM SILICON DÙNG PIN