Áp suất hoạt động: 5-7 bar,

Đường kính trong của ống khí: 8mm,

khả năng chứa đinh: 200 cái,

Loại đinh: đinh phẳng, đinh ốc, đinh trơn.

Kích thước đinh: 25-57mm (đường kính: 2.1-2.3mm).

Trọng lượng: 2.8 kg

SÚNG BẮN ĐINH BÊ TÔNG DÙNG HƠI