Áp suất làm việc: 4-8 bar,

Đường kính trong của ống khí: 8mm,

khả năng chứa đinh: 100 pcs,

sử dụng đinh gim,

kích thước đinh: Ø 0.63 x 25mm,

trọng lượng: 0.85 kg

SÚNG BẮN ĐINH GIM DÙNG HƠI