Áp suất làm việc: 4-8 bar,

Đường kính trong của ống khí: 8mm,

khả năng chứa đinh: 100 pcs,

sử dụng đinh thẳng,

kích thước đinh: Ø 1.05 x 30mm,

trọng lượng: 1.1 kg

SÚNG BẮN ĐINH THẲNG DÙNG HƠI