Áp suất làm việc: 5-7 bar,

Đường kính trong của ống khí: 8mm,

khả năng chứa đinh: 100 cái,

dùng đinh thẳng, kích thước đinh: 1.25x1.05mm,

trọng lượng: 1.5kg

SÚNG BẮN ĐINH THẲNG DÙNG HƠI