Áp suất làm việc: 4-8 bar, Đường kính trong của ống khí: 8mm, khả năng chứa đinh: 100 pcs, sử dụng đinh bê tông, kích thước đinh: 1.6  x 1.4 mm, trọng lượng: 2.1 kg

SÚNG BẮN ĐINH THẲNG DÙNG HƠI