Áp suất không khí: 3.0-5.0 bar (45-80psi);

Không khí đầu vào: G1/4``;

Lượng  không  khí  tiêu  thụ:  3.5-8.0cfm;  

Thể  tích  bình nhôm: 300ml;

Súng: Sơn tĩnh điện màu trắng bạc;

Loại phun: trọng lượng;

Kích thước nòng: 1.5mm

SÚNG PHUN SƠN