PH2, 65mm,  10 cái/ bộ; chất liệu bằng thép công nghiệp S2.

Hai đầu vít nhọn. 

SDB21PH233 - Mũi bắt vít hai đầu