Ưu tiên để cưa gỗ.

Kích thước lưỡi: 150mmX19mmX1.25mm, mỗi inch có 6 răng cưa - chất liệu bằng thép carbon  và bảng lưỡi đã được gia công,

Phù  hợp gắn với Máy INGCO model. RS8008, đuôi lưỡi 1/2 '',1 bộ 2 lưỡi cưa, cắt nhanh đối với gỗ và nhựa tổng hợp (đk nhỏ hơn 100mm).

SSB644D - Bộ lưỡi cưa kiếm