Size:41, mũi giày có lót tấm thép chống va đập.

Lớp da trên- 6/T

SSH02SB.41 - Giày bảo hộ