Size:39, mũi giày có lót tấm thép chống va đập.

Lớp da trên- 6/T

SSH04SB.39 - Giày bảo hộ