Size:40, mũi giày có lót tấm thép chống va đập.

Lớp da trên- 6/T

SSH04SB.40 - Giày bảo hộ