PH2+PH2, chiều dài :65mm,10 cái/bộ,

Thép công nghiệp S2, 2 đầu mũi vít, tua vít xoắn,  

Đóng gói trong họp nhựa - 100bộ/T

TAC16PH233IM - Mũi Siết Vít Hai Đầu