8 x120 mm

TAC210801 - Mũi Khoan Bê Tông Đuôi Trơn 8 x 120