14x150mm

TAC211401 - Mũi Khoan Bê Tông Đuôi Trơn 14 x 150