Kích thước: 125(5")X22mm
Chiều rộng lưỡi: 5 mm

TAC2121253 - Đĩa Cắt Gạch ƯỚT Có Phủ Hợp Kim Nhân Tạo (5")