Size: 180mm(7 1/8") 60T, lỗ cốt: 25.4mm
Long đền:22.2mm. Đóng gói trong họp màu - 50/T

TAC2311043T - Lưỡi Cưa TCT 180mm - 40 răng