8x110mm

TAC310801 - Mũi Khoan Bê Tông Đuôi Gài 8 x 110