8 x 160mm

TAC310802 - Mũi Khoan Bê Tông Đuôi Gài 8 x 160