10 x 160mm

TAC311002 - Mũi Khoan Bê Tông Đuôi Gài 10 x 160