10 x 310 mm

TAC311005 - Mũi Khoan Bê Tông Đuôi Gài 10 x 310