14 x 260mm

TAC311403 - Mũi Khoan Bê Tông Đuôi Gài 14 x 260