18 x 310 mm

TAC311803 - Mũi Khoan Bê Tông Đuôi Gài 16 x 310