22 x 310 mm

TAC312204 - Mũi Khoan Bê Tông Đuôi Gài 22 x 310