24 x 260mm

TAC312403 - Mũi Khoan Bê Tông Đuôi Gài 24 x 260